FUNDACJA OSTROWSKA SZKӣKA BRAMKARSKA "GOALKEEPER" - strona nieoficjalna

Strona klubowa
  • WITAMY NA STRONIE FUNDACJI OSTROWSKA SZKӣKA BRAMKARSKA GOALKEEPER
  •        

Zegar

Logowanie

Kontakty

Administrator
zostaw wiadomo

zostaw wiadomo

status Skype

status Gadu-Gadu

Pogoda


Aby widget pogoda funkcjonowa poprawnie, naley wypeni dane w panelu administracyjnym.

Statystyki

Brak uytkownikw
zalogowanych i 1 go

dzisiaj: 34, wczoraj: 36
ogem: 91 402

statystyki szczegowe

REGULAMIN SZKӣKI

REGULAMIN OSB "GOALKEEPER"

1. Regulamin okrela zasady dziaania Ostrowskiej Szkóki Bramkarskiej GOALKEEPER. Zasady w niej zawarte dotycz wszystkich uczestników zaj.

2. Uczestnicy zaj zobowizani s do przestrzegania regulaminu szkóki i regulaminu obiektu sportowego, na którym odbywaj si zajcia.

3. Osoba chcca rozpocz treningi w szkóce zobowizana jest wypeni i podpisa wasnorcznie a w przypadku bramkarzy niepenoletnich, przez rodziców lub prawnych opiekunów formularza zgoszeniowego.

4. Kady uczestnik przystpujcy do zaj musi posiada aktualne badania wykonane przez lekarza sportowego. Osoby bez takich bada nie bd mogy uczestniczy w treningu!

5. Uczestnicy zaj ubezpieczaj si od nastpstw nieszczliwych wypadków we wasnym zakresie.

6. Uczestnicy zaj przynosz wasny sprzt treningowy (buty, strój, rkawice).

7. Szkóka zapewnia baz treningow i niezbdne przybory treningowe.

8. Czas trwania zaj to 60-90 min. 

9. Sposoby opat za zajcia:

*  jednorazowe zajcia: patno u trenera bezporednio przed zajciami,

*  karnet treningowy (pakiet 4 kolejnych treningów): patno u trenera bezporednio przed pierwszymi zajciami lub przelewem na wskazane konto (konieczno przyniesienia potwierdzenia przelewu na pierwsze  zajcia).

10. W przypadku choroby uczestnika lub nieobecnoci spowodowanej wypadkiem losowym dopuszcza si moliwo odpracowania zaj w dogodnym uzgodnionym terminie.

11.  Za rzeczy  uczestników zaj, pozostawione na obiekcie sportowym  szkóka nie ponosi odpowiedzialnoci.

12. Uczestnicy niepenoletni przychodz i opuszczaj obiekt sportowy po zakoczeniu zaj treningowych tylko pod opiek rodziców, penoletnich opiekunów lub samodzielnie za pisemn  zgod prawnych opiekunów.

13. Szkóka nie ponosi odpowiedzialnoci za urazy spowodowane uczestnictwem, przebywaniem na obiekcie sportowym (stadion, hala sportowa).

14. Uczestnictwo w zajciach Szkóki równoznaczne jest z akceptacj powyszego regulaminu.

PARTNER GWNY

Reklama

PATRONI MEDIALNI

INTERNETOWI PATRONI MEDIALNI

  PRASOWY PATRON MEDIALNY

PARTNERZY

WSPӣPRACA Z KLUBAMI

STAWIAMY NA MODYCH PIKARZY

Buttony